Dla biznesu

Organizacjom biznesowym, rządowym oraz pozarządowym oferuję szkolenia, warsztaty i doradztwo organizacyjne.

Specjalizacja szkoleniowa
 • komunikacja interpersonalna,
 • asertywność,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • pozytywna psychologia organizacji.

Specjalizacja doradcza

 • rozwój oraz zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie zmianą,
 • kształtowanie relacji pracowniczych,
 • usprawnianie procesów biznesowych.

Ċ
Jacek Załuski,
9 maj 2014, 01:25
Ċ
Jacek Załuski,
9 maj 2014, 01:25