Psychologia pozytywna

W pracy psychoterapeutycznej oraz szkoleniowej wykorzystuję osiągnięcia psychologii pozytywnej.

Jest to prężnie rozwijający się nurt psychologii naukowej. Do czasu jej powstania psychologia zajmowała się głównie obszarami deficytów, patologii oraz podejmowaniem oddziaływań "naprawczych". Psychologia pozytywna koncentruje się na mocnych stronach jednostki, sposobach wywoływania pozytywnych emocji, kształtowaniu zalet i cnót człowieka. Ta dziedzina wiedzy i praktyki psychologicznej, w wyniku rzetelnie prowadzonych badań naukowych, tworzy i weryfikuje skuteczne interwencje podnoszące poczucie szczęścia oraz dobrostanu.Wykłady:
Martin Seligman - O psychologii pozytywnej
Martin Seligman - Flourish
Dan Gilbert - Dlaczego jesteśmy szczęśliwi?
Dan Gilbert - O błędnych oczekiwaniach
Mihaly Csikszentmihalyi - O stanie przepływu
Barbara Fredrickson - Love - a new lens on the science of thriving
Barbara Fredrickson - The Dynamics of Positive Opposites
Barbara Fredrickson - Using Positivity to Bounce Back from Inevitable Setbacks
Barbara Fredrickson - A Blueprint for Character Development, Spiritual Transformation, and Lifestyle Change

Ċ
Jacek Załuski,
9 lut 2013, 07:51
Ċ
Jacek Załuski,
9 maj 2014, 01:26
Ċ
Jacek Załuski,
9 maj 2014, 01:26