Proces terapeutyczny

Terapeutyczna praca nad samym sobą wymaga wielkiego wysiłku i cierpliwości ze strony Klienta. Cały proces może trwać przez wiele lat. Okresy lepszego samopoczucia i zaniku objawów występują często naprzemiennie z okresami pogorszenia samopoczucia. Klient bierze odpowiedzialność za swoje życie i decyzje podejmowane w sytuacjach problemowych. Rolą terapeuty jest towarzyszenie Klientowi, wspomaganie w procesie zmian. Praca nad samym sobą jest nieustającym procesem, w którym dąży się do tego, aby Klient nauczył się sam sobie radzić z problemami napotykanymi w ciągu życia. Ostatecznym celem pracy terapeutycznej jest podejmowanie świadomych, jak najlepszych dla siebie decyzji, które prowadzą do twórczego i szczęśliwego życia.

Pamiętaj, zmiany nie zachodzą wtedy, kiedy próbujemy zmieniać swoje życie, siebie, ale gdy dogłębnie poznamy i zaakceptujemy samych siebie oraz sytuację w jakiej się znajdujemy - wtedy zmiana zachodzi sama.