O mnie

Jacek Załuski - psycholog (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mgr zarządzania (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Specjalista Counsellingu Gestalt (Centrum Counsellingu Gestalt we współpracy z Associazione Italiana di Counselling).

Wykładał m.in. na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz w Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadził badania naukowe nad odpornością na stres, rolą wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem oraz w obszarze zastosowania psychologii pozytywnej we wspieraniu dobrostanu pracowniczego.

Od kilkunastu lat pracuje terapeutycznie prowadząc psychoterapię indywidualną oraz par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Więcej o stosowanych podejściach.