Psychologia pozytywna

W pracy psychoterapeutycznej oraz szkoleniowej wykorzystuję osiągnięcia psychologii pozytywnej.

Jest to prężnie rozwijający się nurt psychologii naukowej. Do czasu jej powstania psychologia zajmowała się głównie obszarami deficytów, patologii oraz podejmowaniem oddziaływań "naprawczych". Psychologia pozytywna koncentruje się na mocnych stronach jednostki, sposobach wywoływania pozytywnych emocji, kształtowaniu zalet i cnót człowieka. Ta dziedzina wiedzy i praktyki psychologicznej, w wyniku rzetelnie prowadzonych badań naukowych, tworzy i weryfikuje skuteczne interwencje podnoszące poczucie szczęścia oraz dobrostanu.

Uwaga! Gratka dla kinomanów. Spis filmów wspierających rozwój 24 sił charakteru.


Wykłady:

Martin Seligman - O psychologii pozytywnej

Martin Seligman - Flourish

Dan Gilbert - Dlaczego jesteśmy szczęśliwi?

Dan Gilbert - O błędnych oczekiwaniach

Mihaly Csikszentmihalyi - O stanie przepływu

Barbara Fredrickson - Love - a new lens on the science of thriving

Barbara Fredrickson - The Dynamics of Positive Opposites

Barbara Fredrickson - Using Positivity to Bounce Back from Inevitable Setbacks

Barbara Fredrickson - A Blueprint for Character Development, Spiritual Transformation, and Lifestyle Change

Barbara Fredrickson - Escape Self-Absorption through Positive Emotions

Sonja Lyubomirsky - The How of Happiness: A Practical Guide to Getting the Life You Want

Tal Ben-Shahar - Harvard 01 Positive Psychology

Daniel Kahneman - O doświadczeniu i pamięci

Barry Schwartz - O paradoksie wyboru


Strony w języku polskim:

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej

Profil PTPP na Facebooku

http://www.lukaszkaczmarek.pl


Strony w języku angielskim:

International Positive Psychology Association

Positive Psychology Center

http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu

http://positivepsychology.org.uk

Positive Psychology News Daily


Publikacje naukowe:

Journal of Positive Psychology

Journal of Happiness Studies

Pozytywna strona psychologii.pdf
Szczęście w ujęciu psychologii pozytywnej.pdf
Szczęśliwe dziecko, szczęśliwego rodzica.pdf