Proces terapeutyczny

Terapeutyczna praca nad samym sobą wymaga dużego wysiłku i cierpliwości ze strony pacjenta. Cały proces może trwać wiele miesięcy. Okresy lepszego samopoczucia i zaniku objawów występują często naprzemiennie z okresami pogorszenia samopoczucia. Pacjent bierze odpowiedzialność za swoje życie i decyzje podejmowane w sytuacjach problemowych. Rolą terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi, wspomaganie w procesie zmian. Praca nad samym sobą jest nieustającym procesem, w którym dąży się do tego, aby pacjent nauczył się sam sobie radzić z problemami napotykanymi w ciągu życia. Ostatecznym celem pracy terapeutycznej jest podejmowanie świadomych, jak najlepszych dla siebie decyzji, które prowadzą do wartościowego, twórczego i szczęśliwego życia.